Tydzień z Internetem 2022

od 14 marca do 14 kwietnia 2022 roku w całej Europie

motyw przewodni: Uwaga: dezinformacja!

#TZI2022

Tydzień z Internetem to coroczna kampania promująca umiejętności cyfrowe i wartościowe zasoby oraz narzędzia świata cyfrowego. Wydarzenia w ramach kampanii (spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty itp.) odbywają się w bibliotekach, domach kultury, szkołach i innych instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Co roku w całej Europie bierze w nich udział ok. 100 000 osób.

Każdego roku kampanii towarzyszy motyw przewodni – temat, któremu poświęcamy więcej uwagi czy obszar, na który kładziemy większy nacisk. W poprzednich edycjach Tygodnia z Internetem takimi tematami były między innymi: stawianie pierwszych kroków w świecie cyfrowym, bezpieczne zakupy w internecie, rozwijanie umiejętności cyfrowych niezbędnych na rynku pracy czy uczenie się online.

W roku 2022 organizacja All Digital (europejski organizator kampanii, w tym roku pod nazwą All Digital Weeks) proponuje 5 obszarów tematycznych, których mogą dotyczyć wydarzenia organizowane w ramach kampanii:

– Rozwijanie umiejętności cyfrowych, włączenie cyfrowe i cyfrowa dostępność

– Wspieranie umiejętności cyfrowych i obrona przed dezinformacją

– Promowanie europejskich ram kompetencji cyfrowych (DigComp) oraz Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych

– Cyberbezpieczeństwo i bezpieczne korzystanie z internetu

– Rozwój umiejętności STEM i STE(A)M oraz zachęcanie dziewcząt i kobiet do podejmowania studiów i kariery zawodowej w dziedzinach STEM.

Jak co roku zachęcamy do włączenia się w kampanię i organizacji wydarzeń poświęconych wybranemu tematowi lub wartościowym zasobom internetu dotyczącym wybranego obszaru.

Tematem przewodnim, jaki proponujemy w roku 2022, jest: “Uwaga: dezinformacja!”

W roku 2022 kampania zbiegła się w czasie z wojną, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednym z elementów tej wojny jest nasilenie się zjawiska dezinformacji polegającego między innymi na celowym rozpowszechnianiu nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, często bardzo szkodliwych informacji. Celem takich działań jest skłócanie społeczeństw, wywoływanie poczucia zagrożenia i pogłębianie społecznych podziałów.

Przed dezinformacją można się bronić, przede wszystkim poprzez uczenie się (i uczenie innych) jej rozpoznawania. Pomogą nam w tym narzędzia służące do weryfikacji informacji, jakie do nas docierają, a przede wszystkim ćwiczenie postawy uważności podczas korzystania z mediów oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

Uruchomiliśmy stronę “Biblioteki dla Ukrainy”, będącą elementem inicjatywy, w ramach której chcemy wspierać biblioteki pomagające osobom przybyłym do Polski po ataku na Ukrainę stać się częścią lokalnych społeczności. Na stronie udostępniliśmy między innymi materiał pt. “Wojna Rosji z Ukrainą – Krótki przewodnik po dezinformacji i środkach zaradczych” oraz scenariusz zajęć “Nie daj się propagandzie! Jak rozpoznać dezinformację i radzić sobie z fake newsami”. Zachęcamy do korzystania!

Zarejestruj swoją instytucję!
Przeczytaj materiał: “Wojna Rosji z Ukrainą – krótki przewodnik po dezinformacji i środkach zaradczych”
Zapoznaj się ze scenariuszem “Nie daj się propagandzie! Jak rozpoznać dezinformację i radzić sobie z fake newsami”
Pobierz logo kampanii “Tydzień z Internetem” (wersja z czerwonym tłem)
Pobierz logo kampanii “Tydzień z Internetem” (wersja z białym tłem)

Prosimy o wypełnienie formularza z pytaniami o dane instytucji uczestniczącej w kampanii. Liczbę i typ instytucji przekażemy europejskim organizatorom kampanii – organizacji All Digital. Po zakończeniu kampanii na adresy podane w formularzu wyślemy adres formularza z prośbą o informacje o zorganizowanych przez Państwa wydarzeniach.

Na polskiej stronie kampanii Tydzień z Internetem są także dostępne scenariusze z poprzednich lat kampanii. Scenariusze znajdują się na stronie: http://tydzienzinternetem.pl/#scenariusze. Można z nich skorzystać także w tym roku lub inspirować się nimi przygotowując wydarzenia wg własnego pomysłu.

Serdecznie zapraszamy biblioteki, szkoły, pracownie komputerowe, świetlice, organizacje pozarządowe, a także inne lokalne instytucje do udziału w kampanii!

Zarejestruj swoją instytucję!

Scenariusze spotkań

O kampanii

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową All.Digital. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Do tej pory w akcji w całej Europie uczestniczyło już ponad milion osób. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów.

Dotychczas byli z nami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Forum Kraków, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Forum Kraków, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Orange, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła, Fundacja Orange, Fundacja Szkoła z Klasą, Safe Kiddo Foundation, Stowarzyszenie WIOSNA, Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, Związek Harcerstwa Polskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Laboratorium EE, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, mBank, Microsoft, Orange Polska, UPC Polska, Polska Akcja Humanitarna (PAH).
W polskich edycjach „Tygodnia z Internetem” wzięło udział ponad 2700 bibliotek, szkół, pracowni komputerowych, organizacji pozarządowych czy innych lokalnych instytucji, które zorganizowały spotkania dla niemal 100.000 ludzi!

Tematy przewodnie poprzednich edycji:

Tydzień z Internetem 2011 był skierowany do osób powyżej 50. roku życia, wśród których odsetek osób korzystających z Internetu jest najniższy; seniorzy poznawali zasoby online na temat zdrowia, serwis YouTube oraz funkcjonowanie komunikatora Skype.

Tydzień z Internetem 2012 poświęcony był aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej; odbywały się integrujące i inspirujące spotkania dla dzieci, rodziców, dziadków z wykorzystaniem zasobów internetowych (wspólne budowanie drzewa genealogicznego swojej rodzinywirtualnej podróży dookoła świata, internetowy quiz wiedzy o piłce nożnej).

Tydzień z Internetem 2013 zachęcał do stawiania pierwszych kroków w Internecie, do przeprowadzania przy jego pomocy zarówno zabawnych eksperymentów naukowych, jak i doświadczeń pokazujących, jak z nowoczesnych technologii mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Tydzień z Internetem 2014 wpisał się w inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz zdobywania i podnoszenia umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom we współczesnej gospodarce, dzieci z rodzicami zastanawiali się wspólnie „co ze mnie wyrośnie”, a młodzież brała udział w grze „zagraj w przyszłość”.

Tydzień z Internetem 2015 zapewniał ogromną dawkę dobrej zabawy i sporą dawkę wiedzy dla uczestników; dzieci uczyły się podstaw programowania, młodzież zastanawiała się (robiąc zdjęcia) jaka będzie ich ścieżka kariery, a osoby starsze uczyły się obsługi tabletów.

Tydzień z Internetem 2016 dotyczył świadomego korzystania z sieci i bezpiecznych e-zakupów. Uczestnicy akcji dowiadywali się, w jaki sposób tworzyć odpowiednie hasła do poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych.

Tydzień z Internetem 2017 zachęcał do zainspirowania się dostępnymi w sieci materiałami na temat majsterkowania, gotowania i szycia. Uczestnicy akcji brali udział w quizie i poznawali blogi oraz strony internetowe pomocne w rozwijaniu pasji.

Tydzień z Internetem 2018 zachęcał do weryfikowania posiadanych informacji o świecie i do patrzenia na różne wydarzenia z innej perspektywy.

Tydzień z Internetem 2019 był okazją do rozwijania krytycznego myślenia i umiejętności rozpoznawania fake newsów.

Tydzień z Internetem 2020 zachęcał do rozwijania kompetenci cyfrowych w czasie pandemii i uczenia się online.

Tydzień z Internetem 2021 proponował rozwijanie umiejętności cyfrowych w różnych dziedzinach życia (My Digital Life).

Kontakt

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

tel. 22 123 90 20
fax 22 123 90 44

frsi@frsi.org.pl